Úvodní stránka » Odkazy
 • Braillnet - Informační server pro nevidomé a slabozraké
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí - státní sociální podpora
 • Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana - Knihy v Braillově písmu
 • Šmidingerova knihovna ve Strakonicích - Internet pro nevidomé a slabozraké. Počítač lze využít zároveň i jako televizní lupu. Nevidomí získávají informace přes hlasový výstup. Všechny služby pro nevidomé a slabozraké jsou bezplatné.
 • Laboratoř Carolina - Centrum podpory studia zrakově postižených na Universitě Karlově v Praze
 • Středisko TEIRESIAS - při Masarykově universitě v Brně. Hlavním posláním Střediska je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na MU byly v největší možné míře přístupné také nevidomým a lidem s těžkým zrakovým postižením.
 • Pomůcky pro nevidomé - Hlásiče hladiny do nádob a další.
 • Dousabel software - Nástroje Dousabel Sound Adventure - prostredí pro vývoj a hraní her, určených pro lidi se zrakovým postižením.
 • GALOP - Dodavatel elektronických kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené včetně Gina.
 • PhDr. Josef Smýkal - Známá osobnost v životě nevidomých a slabozrakých.
 • Společnost pro rannou péči - Občanské sdružení prosazující poskytování ranné péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.
 • SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.
 • OKAMŽIK - Komunitní centrum sociálních a kulturních služeb pro nevidomé.

Kontakt

Petra Zelenková
Zeyerova alej 1843/18, Praha 6
607689860
626077159 (slepýš1)
p.zelenkova

TOPlist