Úvodní stránka » Horská obluda

To už dorazili do tichého, opuštěného údolí. Přímo před nimi se tyčila vysokánská hora, která byla celá pokrytá sněhem.

"Tam bych nikdy nevylezl! Co to je za velikánský kopec? " řekl užasle Milan.

"To je právě ta Sněžka," vysvětlil mu táta. Jak se tak dívali vzhůru, pojednou si Milan všiml, že na Sněžce kdosi stojí, drží něco v ruce a mává tím na ně. Nebylo jasné, jestli přátelsky, nebo výhružně. Po chvíli přestal mávat a začal sestupovat směrem k nim. Když ho Milan spatřil z větší blízkosti, rozeznal srstí porostlé paže a obrovské svalnaté nohy. Byla to jakási chlupatá obluda s kusem silné klády v ruce a hnala se přímo na ně, o tom nebylo pochyb! Milan se otočil na tatínka, ale ten vychutnával krásu okolní přírody natolik, že si blížícího se nebezpečí vůbec nevšiml.

“Tati, podívej!“ vykřikl Milan. Tatínek se ohlédl a hrůzou se mu zježily vlasy na hlavě. Nepropadl však panice. Rychle namačkal na mobilním telefonu číslo horské služby a v krátkosti řekl, o co jde. Členové horské služby neváhali, okamžitě přijeli a  odchytli podivnou příšeru právě včas. Už se spouštěla z posledního sněhového převisu nedaleko Milana a tatínka.

“Kdo to je?“ zeptal se Milan ustrašeně.

“Vypadá to, chlapče, že jste objevili sněžného muže,“ odpověděl velitel záchranné skupiny.

“Ublížil by nám?“vyptával se dál Milan a byla v něm malá dušička.

“To nevím, ale podle té klády, kterou kolem sebe mával, neměl zrovna přátelské úmysly!“

Když šel Milan s tatínkem z procházky domů, tatínek řekl: "To bylo o chlup. Ještě štěstí, že jsem ten mobil měl sebou, jinak nevím, nevím, jak by to dopadlo!" Milan přesto, že se ještě třásl strachy, si odnášel nesmazatelné zážitky a vzpomínky. Po příchodu domů vše vyprávěli mamince, ale ta se jen usmála a samozřejmě jim nechtěla věřit.


Kontakt

Petra Zelenková
Zeyerova alej 1843/18, Praha 6
607689860
626077159 (slepýš1)
p.zelenkova

TOPlist