Úvodní stránka » 11x o kontaktu s nevidomým

 

Nejprve připomínáme, že nevidomí jsou normální lidé, kteří mají různé povahové rysy, ale i přednosti a nedostatky jako ostatní. Ani nevidomé obvykle nepotěší silné projevy soucitu nebo poznámky zpochybňující jejich schopnosti.

Při setkání s nevidomým jednejte přirozeně a prakticky. Pomoc nabídněte, ale nevnucujte. Přímo se zeptejte, jaká pomoc je vhodná. Pomozte tehdy, když nevidomý o pomoc stojí, a způsobem, na kterém se k vzájemné spokojenosti dohodnete. Tyto zásady samozřejmě neplatí v případě přímého ohrožení zdraví a života.

Při nabídce doprovodu můžete nevidomému navrhnout, aby se přidržel vašeho lokte, protože takto může snadno jít půlkrok za vámi, sledovat vaše pohyby a přirozeně na ně reagovat. Cenný je slovní popis situace. Velký hluk, prudký déšť i sníh velmi zhoršují nevidomému orientaci.

Na obrubníky a zejména na schodiště je zapotřebí vstupovat kolmo, před vstupem zpomalit a slovně o překážce informovat.

Při nástupu do dopravních prostředků jděte před nevidomým jako první. U volného sedadla pomůžete nevidomému tím, že jeho ruku položíte na opěradlo. Při nástupu do auta mu pomozte nalézt kliku zavřených dveří nebo horní hranu dveří otevřených. Před vstupem na eskalátor nejprve položte jeho ruku na pohyblivé madlo. Slovní popis pomůže.

Nevidomého pozdravte jako první, i když je mladší než vy. K pozdravu připojte oslovení, aby věděl, že pozdrav patří právě jemu.

Vaši známí nevidomí budou možná rádi, když se představíte, protože vás podle hlasu nemusí vždy poznat.

Vstoupíte-li do místnosti, ve které je nevidomý, dejte o sobě vědět např. představením se. Také svůj odchod nevidomému oznamte. Ušetříte mu nepříjemné pocity.

Neprojednávejte záležitosti nevidomého s jeho průvodcem. Nevidomý s vámi sice nemůže udržovat zrakový kontakt, své záležitosti si však vyřídí sám. Průvodce není zástupcem nevidomého.

Nevidomý v restauraci obvykle potřebuje pomoc při vyhledání místa, šatny nebo věšáku apod. Vítanou informací je uspořádání jídla na talíři, předmětů na stole a sdělení o přítomnosti dalších osob u stolu.

Pokud to situace při doprovázení umožňuje, můžete nevidomému nabídnout popis okolí, jeho hlavních rysů a zajímavostí. Při popisování nemusíte vynechávat vizuální dojmy včetně barev. Vaše včasné upozornění na výkop, nové lešení, stavební zábor, neobvykle zaparkované nákladní auto na chodníku apod. může být neocenitelnou pomocí samostatně se pohybujícímu nevidomému.

Chcete-li se dozvědět víc nebo nabídnout jakoukoliv spolupráci, kontaktujte nás:
Okamžik, komunitní centrum sociálních a kulturních služeb pro nevidomé
e-mail : okamzik@okamzik.cz
www.okamzik.cz

Kontakt

Petra Zelenková
Zeyerova alej 1843/18, Praha 6
607689860
626077159 (slepýš1)
p.zelenkova

TOPlist